Logo

Informata mbi programin - Sundimi i Ligjit

 

Qellimi i programit

Programi per Sundim te Ligjit perqendrohet ne fushen e sigurise dhe drejtesise dhe ka per qellim zhvillimin dhe forcimin e institucioneve te sigurise dhe drejtesise ne sherbim te qytetareve. FIQ meton te arrije kete permes studimeve dhe analizave lidhur me zbatimin e politikave te sigurise dhe drejtesise, nxitjen e qytetareve per te formesuar keto politika, inkurajimin  e bashkesise per permiresimin e infrastruktures ligjore ne nivel lokal, si dhe ndikimin ne hartimin e ketyre politikave. Per me shume, FIQ avokon tek institucionet per qasje ne drejtesi per te gjithe qytetaret ne menyre të barabarte.