Logo

Grante

Eko
Qytetaria Aktive
Ide të Veçanta


Përshkrimi i projektit

(950 fjalë maksimum):Përshkrimi i organizatës

(950 fjalë maksimum):Për të aplikuar për programin Ide të Veçanta, plotësoni vetëm rubrikën më poshtë

(850 fjalë maksimum):