Logo

Vend i sigurt

“Vend i Sigurt” është  program i përbashkët i FIQ dhe Saferworld, i cili përkrahë zhvillimin efektiv të sektorit të sigurisë në Kosovë, të përgjegjshëm dhe të ndjeshëm ndaj konfliktit.

Programi “Vend i Sigurt” shtjellon kryesisht këto fusha:
•    Zhvillimin e kapacitetit të aktorëve qeveritar dhe joqeveritar të angazhaur në zhvillimin e sektorit të sigurisë;
•    Kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta (AVL);
•    Zhvillimin e casjeve të duhura ndaj sigurisë në komunitet;
•    Promovimin e ndjeshmërisë së konfliktit brenda sektorit të sigurisë.