Zhvillimi i Qëndrueshëm

FIQ ka identifikuar si tejet të nevojshme përqëndrimin në Zhvillim të Qëndrueshëm, me qëllim të përfshirjes së sa më shumë prioriteteve të qytetarëve që kanë të bëjnë me ndryshime ekonomike, sociale dhe sfida mjedisore. Përveç kësaj ne do të vazhdojmë zhvillimin e dy programeve tjera; me promovimin e  filantropisë dhe me dhënien e granteve për t'i angazhuar më tej qytetarët në proceset e vendimmarrjes dhe gjithashtu për t'i hapur rrugët atyre që të angazhohen për të ndryshuar edhe përgjegjësinë sociale.

Fushat strategjike të punës sonë me Programin e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë:

  • Energjia dhe mjedisi
  • Zhvillimi ekonomik
  • Siguria në komunitet
  • Edukimi innovator
  • Ndërrmarrësia dhe Biznesi Social

Projektet:

  1. Per me teper kliko ne: Agriculture & Tourism Accelerator for Youth - ATAR