TEDXPrishtina2015

EKOSOVA

Havushe Bajrami-Bunjaku - "99 Lule"

Kurs i snouboardit – “Kërce më lartë”

Shkolla “Andrea Durrsaku” me parking te bicikletave