18.10.2019

Analizë e kornizës ligjore për ndërmarrjet sociale në Kosovë

 6 Qershor 2017

Raporti " Problemet që cënojnë mirëqeniën e banorëve në fshatrat dhe qytezat e Kosovës

23 April 2014

03 December 2013

 20 November 2013

 29 QERSHOR 2015

Analize legjislacionit te Kosoves lidhur me Filantropine

 30 MARS 2017

Konferenca Kombëtare për Filantropinë

 12 TETOR 2016

Manual për aplikimin e standardeve për mbledhjen e fondeve

 20 NËNTOR 2013

Speech held by Dajana Berisha, Executive Director of FIQ, on the occasion of Good Water Neighbors Conference

Donatorët e FIQ: