Sallë për 30 persona

 Salla është e përshtatshme për konferenca, trajnime, seminare, punëtori, konferenca për media dhe fokus grupe, si dhe organizime tjera. Posedon: Binën për folës, 30 karrige dhe projektor. 
Çmimi për 1 ditë - 50 Euro
Orari 8:00 - 17:00
Në qendër të qytetit!
Për rezervime kontaktoni në 038 610 677 ose në email: info@fiq-fci.org

Sallë për takime

Salla është e përshtatshme për takime formale dhe joformale  si dhe fokus grupe të vogla. Posedon:12 karrige, si dhe televizor për prezantime i lidhur me laptop.
Çmimi për 1 ditë - 30 Euro
Orari 8:00 - 17:00
Në qendër të qytetit!
Për rezervime kontaktoni në 038 610 677 ose në email: info@fiq-fci.org